Category: Lek. medycyny pracy

  • Home
  • Categories
  • Lek. medycyny pracy

Noor Almarrani

Noor Almarrani     This Widget Just Use For Single Doctor Only! Sprawujemy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Chronimy ich zdrowie przed niekorzystnymi warunkami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej pracy oraz jej środowiska. Oferujemy wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.  
Read More

Kosicka Żaneta

Kosicka Żaneta This Widget Just Use For Single Doctor Only! Sprawujemy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Chronimy ich zdrowie przed niekorzystnymi warunkami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej pracy oraz jej środowiska. Oferujemy wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, a także badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.  
Read More