Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zdrowie psychiczne to stan, w którym człowiek cieszy się pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym. Obejmuje to nie tylko brak chorób, ale również zdolność do rozwoju i samorealizacji. Przejawia się dobrym samopoczuciem, pewnością i wiarą w siebie, poczuciem własnej wartości.

W ramach prowadzonej przez nas Poradni Zdrowia Psychicznego oferujemy pomoc ze strony wykwalikowanych specjalistów. W ramach naszej Poradni Zdrowia Psychicznego oferujemy wsparcie ze strony wykwalifikowanych specjalistów.

Nasi pracownicy są przygotowani do udzielenia pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu. Świadczymy zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par.

Dodatkowo nasza poradnia oferuje badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na posiadanie broni.

Nasi specjaliści

Sylwia Ćwiklińska

Od 20 lat pracuję jako psycholog, głównie z osobami dorosłymi. Wśród różnych szkoleń i kursów, po 5-letnich studiach magisterskich, ukończyłam Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, a od stycznia b.r. chcąc poszerzać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności, rozpoczynam naukę psychoterapii integratywnej (tzn. łączącej różne nurty terapii). W perspektywie planuję pracę przy pomocy psychodramy.

Jako psycholog mogę zaoferować pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, jak doświadczane lęki, obniżony nastrój czy kryzysy życiowe. Osoby, które czują się nierozumiane, chcą stworzyć satysfakcjonującą relację i dobrze komunikować się z drugim człowiekiem albo potrzebują rozmowy i wsparcia – zapraszam na spotkanie.

Dodatkowo oferuję: konsultację par (dotyczącą głównie komunikacji w związku) i diagnostykę funkcji poznawczych (na potrzeby konsultacji neurologicznej).

Natalia Pietrzyk

Jestem psycholożką, absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W pracy z klientem wykorzystuję techniki zaczerpnięte z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), mindfulness, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz racjonalnej analizy zachowań (RTZ). Posiadam dodatkowe umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej, co umożliwia mi skuteczną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Jednym z kluczowych elementów mojej praktyki jest budowanie silnej relacji terapeutycznej z klientem. Uważam, że właściwy kontakt i zrozumienie są kluczowe dla skutecznej terapii, dlatego kładę duży nacisk na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której klient może dzielić się swoimi przeżyciami i myślami. W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na wykorzystanie zasobów klienta. Wierzę w potencjał każdej osoby do samorozwoju i dostrzegania własnych sił. Dlatego też, oprócz analizy problemów, skupiam się na identyfikowaniu i rozwijaniu mocnych stron klienta, co wspomaga proces terapeutyczny.

Maja Rosińska

Jestem psychologiem i ukończyłam studia magisterskie na bydgoskim Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego o specjalności „wspomaganie rozwoju”, a obecnie kontynuuję naukę w szkole doktorskiej. Studia, a zwłaszcza ukończona specjalność, przygotowały mnie do wspierania ludzi na każdym etapie życia – od dzieciństwa po starość – jednak przede wszystkim w swojej pracy opiekuję się kobietami, mężczyznami i parami w okresie okołoporodowym oraz małymi dziećmi.

Wiem, że nie dla wszystkich czas ciąży, jej planowania czy rozwiązania, jest łatwy. Nawet jeśli płód zdrowo się rozwija, rodzicom, zwłaszcza mamom, może towarzyszyć spory lęk czy niepewność. Jestem tu, by być przy Twoim boku, gdy: planujesz zajść w ciążę i nie jesteś pewn*, czy tego naprawdę chcesz albo kiedy chcesz zajść w ciążę, ale z jakichś powodów się boisz. Także pomagam, jeśli macie w parze trudności z zajściem w ciążę lub któreś z Was jest bezpłodne, a chcielibyście mieć dziecko. Jestem gotowa także nieść pomoc w traumatycznych przeżyciach związanych z porodem czy doświadczeniem aborcji lub poronienia. Pracuję też z osobami, które zarówno przeżywają baby blues, depresję lub psychozę poporodową, jak i martwią się, czy są dobrymi rodzicami i chcą się upewnić, czy ich maleństwo prawidłowo się rozwija.

W pracy z dziećmi i młodzieżą stawiam na bliską, pełną zaufania relację. Trudności, w których pomagam to: trudności emocjonalne (smutek, wybuchy gniewu, chwiejność emocjonalna, lęk/strach), trudności rozwojowe (niepowodzenia w treningu czystości – odpieluchowywanie, moczenie itd., problemy ze snem itp.), opóźnienie rozwoju w różnych sferach, trudności szkolne i edukacyjne, trudne zachowania, problemy z rówieśnikami (lękliwość, nieśmiałość, zamknięcie w sobie, samotność, bycie ofiarą przemocy, niska pewność siebie), poszukiwanie swojej tożsamości, trudne kontakty z opiekunami i inne trudności, z którymi mogę pomóc Tobie lub Twojemu dziecku czy nastolatkowi.

Julita Wróblewska

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS w Sopocie – ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności biznesowej. Moje główne cele to pomaganie ludziom w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, rozwijanie potencjału oraz wspieranie w procesie osobistego wzrostu.

Oferuję wsparcie psychologiczne osobom, które mierzą się z kryzysem i wypaleniem zawodowym, obniżonym poczuciem własnej wartości oraz osobom przeżywającym stres w pracy. Pomagam w rozwijaniu umiejętności, zarządzaniu stresem, radzeniu sobie z konfliktami oraz podnoszeniu efektywności zawodowej. 

Jestem w trakcie szkoleń doskonalących, aby stale podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje. Dbam o to, aby moja praca była zgodna z etyką psychologa. W pracy staram się być osobą otwartą na drugiego człowieka, empatyczną oraz pomocną.

Patrycja Fikowska

Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki. Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedą i niebawem neurologopedą, terapeutką i diagnostą integracji sensorycznej, terapeutką ręki, pedagogiem specjalnym, terapeutą wspomagania wczesnego rozwoju dzieci i wczesnej interwencji logopedycznej.

Pracuję z dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, cały czas doskonaląc i poszerzając swój warsztat o liczne kursy i szkolenia. Dzięki zróżnicowanemu wykształceniu i wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dzieckiem patrzę na nie w sposób holistyczny, podążam za dzieckiem i uwzględniam jego potrzeby. Uważam, że do osiągnięcia efektów w pracy terapeutycznej ważne jest zbudowanie relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W terapii wykorzystuje wiele różnych metod, przez co terapia jest ciekawa, atrakcyjna i skuteczna.

Zuzanna Małecka

Jestem psychologiem oraz psychodietetykiem w trakcie dyplomowania. Ukończyłam studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki. Nieustanne doskonalenie swojego warsztatu psychologa i zdobywanie nowych kwalifikacji stanowią dla mnie priorytet, w związku z czym regularnie biorę udział w szkoleniach zawodowych.

W swojej praktyce staram się łączyć metody różnych nurtów terapeutycznych. Najbliższe są mi podejścia: terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), dialogu motywującego, jak również nurtu humanistyczno-egzystencjalnego. W kliencie dostrzegam przede wszystkim drugiego człowieka – wierzę w to, że wie, co jest dla niego najlepsze, a moje zadanie polega na wspieraniu go w obranym przez niego kierunku zmian. W pracy terapeutycznej bazuję na zasobach i wartościach jednostki, zapewniając życzliwą, nieoceniającą atmosferę, sprzyjającą swobodnej i otwartej rozmowie. Fascynuje mnie złożoność ludzkiej psychiki oraz relacje umysł-ciało-duchowość, zatem staram się pracować możliwie jak najbardziej holistycznie.

Zajmuję się takim obszarami jak: zmiana stylu życia, praca nad stawianiem granic, asertywnością, podejmowaniem decyzji, obniżone poczucie własnej wartości, zaburzony obraz ciała, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), otyłość/nadwaga oraz relacje z jedzeniem („zajadanie” emocji, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, błędne koło odchudzania).