Kosicka Żaneta

Kosicka Żaneta

Sprawujemy profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Chronimy ich zdrowie przed niekorzystnymi warunkami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej pracy oraz jej środowiska.

Oferujemy wykonanie badań wstępnychokresowych i kontrolnych, a także badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.