Category: Laryngolog

Kalińczak-Górna Paulina – dr n. med.

Kalińczak-Górna Paulina This Widget Just Use For Single Doctor Only! Ukończyłam Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie otorynolaryngologii realizowałam w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Pracowałam również jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami w […]
Read More