Kalińczak-Górna Paulina

Kalińczak-Górna Paulina – dr n. med.

Ukończyłam Kierunek Lekarski na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie otorynolaryngologii realizowałam w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

Pracowałam również jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami w Katedrze Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W 2022 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. 

Aktualnie pracuję w Oddziale Otolaryngologii dla Dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, a także w poradni Endomedica w Bydgoszczy.