Category: Echo serca dorosłych

  • Home
  • Categories
  • Echo serca dorosłych

Woźniak Sebastian – dr n. med.

Woźniak Sebastian This Widget Just Use For Single Doctor Only! Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku – 2008 r. W latach 2008 – 2015 odbył szkolenie specjalizacyjne z Kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Egzamin specjalizacyjny złożył w 2015 r. Pracę doktorską “Wartość predykcyjna testu ASPI i ADP w przewidywaniu powikłań krwotocznych u chorych poddanych pomostowaniu […]
Read More

Barancewicz Wojciech – lek.

Barancewicz Wojciech This Widget Just Use For Single Doctor Only! Wojciech Barancewicz W 2012r. ukończyłem studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. W 2019 r. uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Obecnie jestem w trakcie drugiej specjalizacji z kardiologii.Zawodowo interesuję się echokardiografią.
Read More