Kalińczak-Górna Paulina

Kalińczak-Górna Paulina – lek.

Laryngolog, lekarz w trakcie specjalizacji

Lek. Paulina Kalińczak-Górna – ukończyła Kierunek Lekarski na Wydziale
Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Realizuje szkolenie
specjalizacyjne w trybie rezydenckim w zakresie otorynolaryngologii w Klinice
Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.
Pracuje również jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia ze studentami w
Katedrze Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w
Bydgoszczy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów,
Chirurgów Głowy i Szyi.