Woźniak Sebastian

Woźniak Sebastian – dr n. med.

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku – 2008 r. W latach 2008 – 2015 odbył szkolenie specjalizacyjne z Kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Egzamin specjalizacyjny złożył w 2015 r. Pracę doktorską “Wartość predykcyjna testu ASPI i ADP w przewidywaniu powikłań krwotocznych u chorych poddanych pomostowaniu aortalno – wieńcowemu” obronił w 2015 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 2018 r. ukończył kurs echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu. Od 2015 r. wykonuje badania przesiewowe w kierunku wykrywania tętniaków aorty występującej w łuku. Uczestniczy w kwalifikacji do zabiegów przezskórnych pacjentów dorosłych z ubytkami w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu PFO/ASDoraz zamknięcia uszka lewego przedsionka – LAAO. Obecnie Doktor przyjmuje pacjentów w X Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

Dr Sebastian Woźniak ma 37 lat, urodził się w Sierpcu. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, triathlonista.