Szczepańska Roma

Szczepańska Roma – lek.

Specjalista psychiatra z dziesięcioletnim doświadczeniem klinicznym. Aktualnie pracuję w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychicznych, Lękowych i Afektywnych w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.