Kropidłowska Aneta

Kropidłowska Aneta – lek.

Jestem absolwentką wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu). Tytuł zawodowy lekarza uzyskałam w 2004 r., odbyłam staż podyplomowy w 10 Wojskowym Szpitalu w Bydgoszczy i do 2017 r. pracowałam jako młodszy, następnie starszy asystent w Klinicznym Oddziale Gastroenterologii.

Uczestniczę w konferencjach krajowych i międzynarodowych, warsztatach, programach edukacyjnych i publikuję swoje prace w czasopismach medycznych.

W 2012 r. uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2016 r. zakończyłam program specjalizacyjny z gastroenterologii.

Od 2017 r. członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Obecnie pracuję jako gastrolog w Centrum Medycznym Ikar i Centrum Medycznym EndoMedica, gdzie również wykonuję badania endoskopowe- gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, polipektomia. Pracuję również jako lekarz POZ w Centrum Medycznym Ikar oraz w Przychodni “Szwederowo”.