Frąc Marta

Frąc Marta – lek.

Studia ukończyłam na CM UMK w 2017 r. Od trzeciego roku studiów aktywnie uczestniczyłam w kole naukowym. Od 2018 roku robię specjalizację w położnictwa i ginekologii w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy i pracuję tutaj do dziś.