Brzoszczyk Bartosz

Brzoszczyk Bartosz – lek.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy (2008-2014r.). Studia ukończył z wyróżnieniem. W trakcie ich trwania otrzymał miedzy innymi wielokrotnie Stypendium Rektora UMK, tytuł Najlepszego Studenta UMK na Wydziale Lekarskim oraz Stypendium Ministra Nauki. W 2016r. rozpoczął specjalizację z urologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy z najwyższym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Końcowego w swojej rekrutacji.

Podczas pracy w Klinice Urologii oprócz wykonywania zabiegów, prowadzi działalność naukową, czego efektem są liczne publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych, wystąpienia na konferencjach zagranicznych, krajowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami. W latach 2017-2020r. pełnił funkcję członka zarządu głównego Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a w 2018r. objął funkcję jej Przewodniczącego. Od 2018r. kontynuuje rolę delegata Sekcji Adeptów Urologii w European Society of Residents in Urology. W ramach współpracy Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy z European School of Urology, aktywnie uczestniczy w prowadzeniu szkoleń w zakresie nauki wykonywania zabiegów endoskopowych. W 2019 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum. Przedmiotem prowadzonych badań jest: rola multiparametrycznego rezonansu magnetycznego w diagnostyce i planowaniu leczenia raka prostaty. Od 2019 roku uczestniczy w wykonywaniu zabiegów robotycznych Da Vinci w leczeniu raka prostaty. Poza uczestnictwie w licznych kursach w zakresie: diagnostyki radiologicznej chorób urologicznych, leczenia zaburzeń endokrynologicznych mężczyzn, wykonywania zabiegów endourologicznych, laparoskopowych oraz robotycznych w 2019 roku uzyskał pozytywny wynik Europejskiego Egzaminu Laparoskopowego E-BLUS.
Dzięki ambicji oraz zdobytemu doświadczeniu dr Bartosz Brzoszczyk jest profesjonalnym, pełnym empatii i poczucia humoru współczesnym lekarzem.