Szylberg Tadeusz

Szylberg Tadeusz

Kierownik Zakładu Patomorfologii
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy