Adamska Inga

Adamska Inga – dr n. med.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Staż podyplomowy odbyłam w Wojewódzkim Szpitalu nr 1 w Rzeszowie.
W latach 1997 – 2002 roku pracowałam w Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej „Bartodzieje”
w Bydgoszczy, tam zdobyłam swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w zakresie pediatrii, nie tylko w zakresie chorób dzieci ale też co uważam za bardzo ważne dla każdego pediatry wiedzę w zakresie profilaktyki chorób u dzieci, w tym wczesnej profilaktyki chorób cywilizacyjnych, prowadzenie powszechnych profilaktycznych badań lekarskich, szczepień ochronnych. W tym czasie rozpoczęłam również swoją działalność naukową w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy uzyskując w 2002 roku stopień naukowy doktora nauk medycznych.

W Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy byłam zatrudniona od 2002 roku, początkowo na stanowisku asystenta, kolejno na stanowisku adiunkta, następnie na stanowisku starszego wykładowcy, w tym samym czasie byłam też asystentem, a następnie starszym asystentem Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Ponad 14 lat pracy w ośrodku klinicznym pozwoliło mi zdobyć wiedzę i doświadczanie w zakresie chorób dzieci oraz alergologii.

W kręgu moich szczególnych zainteresowań zawodowych są choroby alergiczne u dzieci i młodzieży,
a zwłaszcza alergia na pokarmy, w tym na białka mleka krowiego u najmłodszych dzieci, atopowe zapalnie skóry czy alergiczne choroby przewodu pokarmowego.

Działem medycyny, który również jest mi szczególnie bliski jest żywienie dzieci i młodzieży w zdrowiu
i chorobie. Przez pierwsze lata mojej pracy zawodowej opiekowałam się m.in. dziećmi na dietach wegetariańskich, w kolejnych latach pogłębiałam swoją wiedzę na temat bezpiecznego stosowania diet eliminacyjnych u dzieci z alergią na pokarmy, owocem moich doświadczeń zawodowych z tego zakresu są liczne publikacje, których jestem współautorem, w tym Polskiego stanowiska w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży, które było opublikowane w 2011 roku w naukowym czasopiśmie medycznym Postępy Dermatologii i Alergologii.

Istotnym aspektem mojej dotychczasowej pracy zawodowej jest działalność dydaktyczna, przeprowadzone rocznie setki godzin dydaktycznych oraz dziesiątki godzin wykładowych dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz wykłady adresowane do lekarzy podczas kursów specjalizacyjnych do Alergologii i Medycyny Rodzinnej, a także podczas konferencji naukowych PTP oraz wielu innych, pozwoliły mi nabyć doświadczenie wykładowcy oraz utrwaliły mi zwyczaj stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i samokształcenia.

Jestem autorem i współautorem 75 publikacji i doniesień naukowych/zjazdowych, wielokrotnie czynnie uczestniczyłam w krajowych konferencjach naukowych m.in. w Ogólnopolskich Zjazdach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Ogólnopolskich Sympozjach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz w Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W załączeniu wykaz publikacji. Wielokrotnie czynnie uczestniczyłam w konferencjach naukowo-szkoleniowych Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, za co zostałam wyróżniona Dyplomem Honorowym PTP .

Byłam opiekunem 7 prac magisterskich i 1 licencjackiej.

Poza pracą zawodową w kręgu moich zainteresowań znajduje się dietetyka, w tym zagadnienia wczesnej profilaktyki dietetycznej chorób cywilizacyjnych, m.in. otyłości, osteoporozy oraz rozwiązywanie problemów zaburzeń karmienia u dzieci. Wolny czas staram się spędzać aktywnie, uwielbiam m.in. piesze wyprawy zwłaszcza po terenach górskich.