Szylberg Tadeusz

Szylberg Tadeusz

Dr n. med.

Specjalizacje

Patomorfolog

Kontakt

52 378-11-22; 791-370-300

O mnie...

Kierownik Zakładu Patomorfologii
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy