Kozielewicz Dorota Maria

Kozielewicz Dorota Maria

Dr hab. n. med.

Specjalizacje

Lekarz chorób zakaźnych, Hepatolog

Kontakt

52 373-11-22; 791-370-300

O mnie...

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Bydgoszczy, lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych. 
Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w leczeniu chorób wątroby i chorób zakaźnych, które zdobyłam pracując w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum UMK oraz na stażach i szkoleniach w zagranicznych ośrodkach zajmujących się leczeniem chorób wątroby. W 2016 r. uzyskałam certyfikat hepatologa przyznawany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. Jestem autorem i współautorem ponad 100 prac, wśród których znajdują się artykuły opublikowane w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, doniesienia prezentowane podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Od 2000 r. jako współbadacz lub koordynator uczestniczyłam w wielu badaniach klinicznych poświęconych chorobom wątroby. Czynnie uczestniczę w życiu towarzystw naukowych, których jestem członkiem: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

Szkoły i certyfikaty

Akademia Medyczna w Bydgoszczy