Brodowska Estera

Brodowska Estera

Mgr

Specjalizacje

Neurologopeda

Kontakt

52 373-11-22; 791-370-300

O mnie...

Dzień dobry, nazywam się Estera Brodowska. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia oraz studia podyplomowe z neurologopedii. Neurologopedia to nie tylko mój zawód, ale także moja pasja. Od początku swojej drogi zawodowej zdobywałam umiejętności praktyczne w przedszkolach i placówkach medycznych. Dzięki temu uzyskałam doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. Ciągle się dokształcam, uczestnicząc w specjalistycznych kursach oraz śledząc artykuły i pozycje książkowe.


Zapraszam na diagnozę i terapię:
DZIECI:
– z zaburzeniami mowy i komunikacji (dzieci z autyzmem, ZA, mózgowym porażeniem dziecięcym),
– z wadami wymowy (dyslalie),
– z opóźnionym rozwojem mowy, u których mowa nie rozwija się prawidłowo,
– z trudnościami szkolnymi: dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
A także wszystkich rodziców i opiekunów, którzy w jakikolwiek sposób martwią się rozwojem mowy swojego dziecka.

DOROSŁYCH:
– po udarach, guzach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, którzy całkowicie lub częściowo stracili zdolność komunikowania się (afazja, dyzartria),
– z zaburzeniami połykania (dysfagia),
– z wadami wymowy (dyslalie),
Prowadzę także zajęcia z emisji głosu, mające na celu poprawę jakości głosu i wyrazistości mowy.

W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne specjalistyczne sprzęty jak:
– system RehaCom (terapia funkcji poznawczych, szczególnie przydatna u ludzi po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych),
– dr Neuronowski (terapia funkcji poznawczych, przydatna u dzieci z wadami wymowy, dysleksją i innymi trudnościami szkolnymi),
– słuchawki Forbrain, które pozytywnie wpływają na poprawę wymowy, mowy oraz umiejętności prawidłowego pisania i czytania,
A także wiele książek, gier i innych pomocy terapeutycznych.

Szkoły i certyfikaty

Afazja diagnoza i terapia
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
Dysfagia zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
Opóźniony Rozwój Mowy prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
Wieloaspektowość logopedii praktycy praktykom