Kula Krzysztof

Kula Krzysztof – lek.

Nazywam się Krzysztof Kula, jestem lekarzem medycyny, specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Tytuł ten uzyskałem podczas Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego („European Diploma In Radiologii (EDiR)”) w Wiedniu.
Dotychczasowe doświadczenie w zakresie ultrasonografii, radiologii konwencjonalnej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zdobywałem głównie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz w kilku innych palcówkach na terenie województwa.
Radiologia bez wątpienia jest moją pasją, chętnie uczestniczę w licznych kursach, konferencjach i szkoleniach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Obszarem szczególnego zamiłowania darzę diagnostykę onkologiczną zwłaszcza z zakresu wykrywania raka piersi i nowotworów przewodu pokarmowego. 
W badaniach ultrasonograficznych szczególnie cenię sobie możliwość bezpośredniego kontaktu/rozmowy z pacjentem.
Przynależę do towarzystw naukowych : 
– European Society of Radiology(ESR)
– Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne(PLTR)
– Sekcja Radiologii Onkologicznej PLTR
– Sekcja Radiologii Gastroenterologicznej PLTR