Wikariak Hanna

Wikariak Hanna – lek.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Staż podyplomowy odbywała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy. Pracuje w zawodzie lekarza od 2004 roku. W 2011 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych a w 2016 roku drugi tytuł specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej.

Od początku swojej zawodowej ścieżki jest związana z pracą w szpitalu oraz w poradniach specjalistycznych i podstawowej opiece zdrowotnej.

Stale uaktualnia i poszerza swoją wiedzę medyczną specjalistyczną literaturą oraz udziałem w szkoleniach i konferencjach medycznych.