Gronowska Gracjana

Gracjana Gronowska – mgr

mgr Gracjana Gronowska  – psycholog: ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Swoje doświadczenie praktyczne rozpoczynałam od praktyk w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Detoksykacji od Substancji Psychoaktywnych. Umiejętności praktyczne rozwijałam również w Hospicjum im. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. Byłam związana zawodowo z Domem Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy oraz Centrum Dietetyczno – Psychologicznym, gdzie pracowałam z osobami o zróżnicowanym zakresie problemów i potrzeb oraz prowadziłam warsztaty psychologiczne. Obecnie oferuję pomoc psychologiczną osobom dorosłym w następującym zakresie:

– kryzys emocjonalny, 

– obniżony nastrój,

– problemy z lękiem i stresem, 

– problemy w relacjach międzyludzkich, 

– kryzys zawodowy, 

– zmaganie się z przewlekłą chorobą, 

– trudności w adaptacji do nowej sytuacji życiowej

– wsparcie psychologiczne w chorobie nowotworowej dla chorych oraz ich rodzin

 

 

W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do pacjenta, dobierając rodzaj pomocy psychologicznej do specyfiki problemu oraz możliwości danej osoby. Konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) – polega na rozpoznaniu problemu, jaki zgłasza osoba udająca się do psychologa. Udział w konsultacji ma na celu poznanie danej osoby i problemu oraz określenie celu i planu pomocy psychologicznej. Może również stanowić wizytę jednorazową i nie zobowiązuje do podjęcia się zaproponowanej pomocy psychologicznej.