Grześk Elżbieta

Grześk Elżbieta – dr n. med.

Ukończone szkoły: Akademia Medyczna w Bydgoszczy.

Specjalizacje: Pediatria II st. i Immunologia Kliniczna, Doktorat (dotyczący zakażeń u dzieci oraz profilu immunologicznego cytokin).

Dotychczasowe doświadczenie to 20 lat pracy z dziećmi chorymi na choroby hematologiczne, immunologiczne, a także na nowotwory w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii, a także w POZ. Pracuję także jako nauczyciel akademicki ze Studentami Wydziału Lekarskiego CM UMK.