Fórmankiewicz Bartosz

Fórmankiewicz Bartosz – dr n. med.

Asystent w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy od 2014 r.
Doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób układu naczyniowego.
Wykonuje badania USG doppler układu tętniczego i żylnego.

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 2006r.
Specjalizacja z chirurgii ogólnej – 2014r.
Obrona pracy doktorskiej – 2013r.
Specjalizacja z chirurgii naczyniowej – 2019r.