Lewandowski Artur

Lewandowski Artur – lek.

Aktualne miejsca pracy:
• od 2018 r. Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy – leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne
• od 2018 r. Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
• od 2018 r. Prywatna Klinika Wident, ul. Szubińska 93/95, Bydgoszcz – diagnostyka i leczenie
• od 2018 r. NZOZ ENDO-MEDICA, ul. Ogrody 14, Bydgoszcz – gabinet otorynolaryngologiczny
• od 2016 r. Centrum Medyczne “Epimigren”, ul. Botaniczna 38, Osielsko – konsultacje otorynolaryngologiczne

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:
• 2010-2011 r. Staż podyplomowy – Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
• 2011 r. Kwalifikacja wojskowa – Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Bydgoszczy – członek Komisji
• 2013-2017 r. Poradnia Laryngologiczna – Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
• 2011-2017 r. szkolenie specjalizacyjne z otorynolaryngologii, rezydent – młodszy asystent – Oddział Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
• 2011-2018 r. Poradnia Otolaryngologiczna – Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
• 2017-2018 r. specjalista otorynolaryngolog, starszy asystent – Oddział Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – leczenie szpitalne, dyżury stacjonarne

Towarzystwa Naukowe:
• od 2011 r. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL), Oddział Kujawsko-Pomorski
• członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTORL kadencji 2018-2020
• 2x (2016 i 2018 r.) Delegat Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTORL na ogólnopolskie Walne Zebranie PTORL