Category: Kardiochirurg

  • Home
  • Categories
  • Kardiochirurg

Woźniak Sebastian – dr n. med.

Woźniak Sebastian This Widget Just Use For Single Doctor Only! Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku – 2008 r. W latach 2008 – 2015 odbył szkolenie specjalizacyjne z Kardiochirurgii w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Egzamin specjalizacyjny złożył w 2015 r. Pracę doktorską “Wartość predykcyjna testu ASPI i ADP w przewidywaniu powikłań krwotocznych u chorych poddanych pomostowaniu […]
Read More