USG 3D

USG 3D

USG 3D rekonstruuje obraz płodu w prezentacji trójwymiarowej. USG trójwymiarowe pozwala uzyskać pełny obraz dziecka – zrozumiały dla  kobiety ciężarnej i jej partnera. Badanie pozwala również uzyskać przekroje anatomiczne dziecka niedostępne w USG 2D, co ułatwia rozpoznanie wad wrodzonych u dziecka. Trójwymiarowy obraz przestrzenny całego płodu i w dowolnym momencie umożliwia powrót do badania na aparacie lub na komputerze zewnętrznym, by ułatwić postawienie diagnozy, ocenić dowolny przekrój, dokonać pomiarów. Nagrania na życzenie mogą być przekazane pacjentom w na płycie DVD. Badanie USG 3D wykonuje się między 26. a 30. tygodniem ciąży.
  Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego badanie USG w ciąży powinno być wykonywane obowiązkowo trzykrotnie – między 11. a 14. tygodniem ciąży, między 18. a 22. tygodniem ciąży oraz po 30. tygodniu.

 


Drukuj   E-mail