Uroflowmetria

Uroflowmetria

Uroflowmetria

– jest bezbolesnym i nieinwazyjnym badaniem przepływu moczu. Badanie to stosuje się w diagnostyce schorzeń polegających na utrudnieniu oddania moczu. Najczęściej badanie to wykonuje się, by ocenić stopień upośledzenia oddawania moczu u chorych z łagodnym przerostem prostaty oraz w trakcie leczenia do oceny skuteczności stosowanej terapii.
Badanie polega na swobodnym oddaniu moczu do urządzenia o wyglądzie zwykłej toalety. Badanie odbywa się bez obecności personelu medycznego, z zachowaniem intymności. Po badaniu wykonywane jest USG, aby ocenić zaleganie moczu po mikcji.
W celu zachowania wiarygodności uroflowmetrii, badanie należy rozpocząć tuż po pierwszym sygnale parcia na oddanie moczu. Nie wcześniej, by uzyskać odpowiednie wypełnienie pęcherza i siłę parcia, ale także nie później, by nie dopuścić do nadmiernego przepełnienia pęcherza.
Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca, aby uroflowmetria była wykonywana regularnie co 12 miesięcy u osób z zaburzeniami mikcji, jest to również badanie obowiązkowe przed kwalifikacją do operacji prostaty.

Drukuj   E-mail