Badanie Nasienia Wykonywane w Centrum Endo-Medica ul. Ogrody 14 Bydgoszcz

Badanie Nasienia Wykonywane w Centrum Endo-Medica ul. Ogrody 14 Bydgoszcz

Gwarantujemy intymność w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu do pobrania nasienia.
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO POBRANIA NASIENIA?
  • Zaopatrz się w jałowy pojemnik do pobrania próbki, zachowaj wstrzemięźliwość seksualną na 3-5 dni przed pobraniem nasienia i na kilka dni przed badaniem zrezygnuj z picia alkoholu.

 

W DNIU BADANIA PAMIĘTAJ O:

  • Próbkę przygotuj w domu lub w gabinecie. Dokładnie umyj ręce i prącie wodą i mydłem.Oddaj mocz do toalety (strumień moczu wypłukuje drobnoustroje kolonizujące początkowy odcinek cewki moczowej)W drodze masturbacji pobierz nasienie do pojemnika (nasienie musi pochodzić w pierwszego wytrysku po okresie wstrzemięźliwości seksualnej).Jeżeli lekarz zlecił posiew nasienia w kierunku bakterii beztlenowych, próbkę zaaspiruj do jałowej strzykawki. Usuń ze środka nadmiar powietrza, zabezpiecz strzykawkę igłą. Nie należy ściągać nasadki zabezpieczającej ostrze igły.

 

Ciekawostki

 

Czy wiesz że … ?

1. Badanie nasienia pozwala na ocenę płodności mężczyzn oraz wykrycie ewentualnych przyczyn niepłodności. Wykonywane jest także w celu ustalenia ojcostwa (robi się wówczas badania DNA). 

2. Badanie ogólne spermy polega na mikroskopowym sprawdzeniu ilości plemników, ich budowy, ruchliwości i żywotności.

3. Poddaje się również ocenie właściwości takie jak objętość, zabarwienie, czas upłynnienia, odczyn i lepkość oraz inne czynniki mogące prowadzić do niepłodności. Ponieważ w nasieniu mogą znajdować się bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy prócz badania ogólnego wykonuje się posiew spermy.

4. Na złe wyniki badań nasienia mogą mieć wpływ infekcje, którym towarzyszyła gorączka, zażywane leki, ogólne przemęczenie oraz spożywanie alkoholu i innych używek.

5. Zalecenie wstrzemięźliwości seksualnej przed pobraniem nasienia jest związane z faktem, iż częste współżycie wpływa na okresowe obniżenie ilości dojrzałych plemników w nasieniu.

6. Jeśli rzadko dochodzi do wytrysków w spermie może pojawiać się więcej nieprawidłowych lub obumarłych plemników.

 


Drukuj   E-mail