Dietetyk

 mgr Jarosław Obuszewski

 

Dyplom magistra farmacji uzyskałem w 1992 roku na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku roślin leczniczych.
Po ukończeniu studiów wykonywałem zawód farmaceuty, pracując w aptekach, Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Poznaniu oraz koncernie farmaceutycznym. W tym czasie z racji swojej specjalizacji rozpocząłem udzielanie konsultacji żywieniowych dla pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe w obrębie układu pokarmowego, układu krążenia oraz w zakresie zaburzeń żywienia.Od 2002 r. prowadzę własną działalność gospodarczą, polegającą na opracowaniu indywidualnych systemów żywieniowych dla pacjentów z nadwagą w celu redukcji masy ciała i eliminacji chorób współtowarzyszących oraz wprowadzenie właściwego żywienia enteralnego dla pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe. Od 2010 r. współpracuję z prof. Stanisławem Dąbrowieckim, który jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Szpitalu Akademickim w Bydgoszczy w zakresie opracowania odpowiedniego systemu żywienia dla pacjentów bariatrycznych. Od października 2011 r. jestem uczestnikiem postępowania studiów doktoranckich na wydziale lekarskim w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM UMK w Bydgoszczy pod kierownictwem i opieką dr hab. n. med. Stanisława Dąbrowieckiego.

Nasze usługi medyczne